I dag er der 
10
10
 ledige job på Danskekommunerjob.dk
345
345
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

|
Vestsjælland
|
Indrykket 02-02-2017

Strategisk områdeleder til Uddannelse til Alle Unge (Genopslag)

Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune, søger en nytænkende, resultatorienteret, kraftfuld og samarbejdende strategisk områdeleder.

 

Kerneopgaven for og med de unge

Holbæk Kommune er organiseret efter kerneopgaverne. Med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge arbejder vi - for og med de unge - målrettet på, at alle unge er klar til og kommer godt igennem deres ungdomsuddannelse.

 

Uddannelse til Alle Unge er derfor et område præget af en bred opgaveportefølje. Vi har ansvar for alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse.  Vi løser opgaver indenfor Beskæftigelsesloven og Serviceloven for unge på uddannelseshjælp, ressourceforløb, STU etc. og derudover SSP, ungdomsskole og klubber, dagundervisning og specialundervisning - alt dette på tværs af lovområder og traditionelle faggrænser.

 

Denne måde at organisere og løfte kerneopgaven på er unik i det kommunale landskab. Du vil som strategisk områdeleder derfor være med til at betræde helt nye veje for at opnå resultater og effekt for og med de unge. Vi står midt i store økonomiske udfordringer, så mange opgaver skal skæres til og nytænkes, så vi både opnår effekt med kerneopgaven og holder budgettet.

 

Opgaverne for den strategiske områdeleder

Du vil blive en del af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og får det strategiske ansvar for drift og udvikling af alle myndighedsopgaver og tilbud til unge i Holbæk Kommune i tæt samspil med chefen for Uddannelse til Alle Unge, din strategiske lederkollega som har ansvar for Forebyggelse og undervisning til unge, dine afdelingsledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Området for vejledning og indsats til unge har ansvar for alle myndighedsopgaver til unge, det vil sige under både Beskæftigelsesloven og Serviceloven. Samtidig har området ansvar for en række boliger til unge samt alle aktive tilbud under de to lovgivninger. Vi driver en del tilbud og indsatser internt, og samarbejder med eksterne opholdssteder og andre aktører om at gøre de unge klar til uddannelse. Vi har desuden et veludviklet samarbejde med frivillige, som vi ønsker at styrke.

 

Vi bestræber os altid på at møde de unge ligeværdigt og tidligt med afsæt i empowerment og alt det, den unge kan og vil. Den unges uddannelsesplan er hele tiden omdrejningspunktet, også for de unge, som ikke går den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.

 

Særlige udfordringer

Med afsæt i Uddannelsesplan 2017 og koncernledelsens strategiplan for 2017 er det forventningen, at du i 2017 især skal fokusere på følgende udfordringer:

 

 • Stå i spidsen for at realisere de store økonomiske ambitioner i Ungeindsatsen gennem et omfattende arbejde med at gentænke og modernisere den måde, vi løser myndighedsopgaver for og med de unge på

 • Indgå med kraft og vilje i den særlige taskforce for de sociale indsatser, som i foråret 2017 på tværs af fire kerneopgaver i Holbæk Kommune skal sikre, at vi holder budget 2017, får styr på indsatsniveauer og har attraktive arbejdspladser på vores myndighedsområder

 • Være med til at nytænke og realisere den måde, vi organiserer og fokuserer en uddannelsesvejledning på, da Holbæk Kommune har valgt at træde ud af det hidtidige tværkommunale UU-samarbejde og hjemtage opgaven pr. august 2017

 • Tage initiativer til udvikling af effektive samarbejder med interne og eksterne aktører, herunder ungdomsuddannelserne og de mange private leverandører af opholdssteder og øvrige tilbud til unge

 • Videreudvikle sammenhængskraft samt konsolidere styring og ledelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge i samarbejde med chefen og din strategiske områdeleder-kollega, også ved at stå i spidsen for projekter der går på tværs af hele kerneområdet

 

Din faglige profil

Vi forventer, at du har stærke ledelsesfaglige kompetencer både praktisk og teoretisk. Du skal have faglig viden på ungeområdet, gerne fra både arbejdsmarkeds- og socialområdet. Det vil være et stort plus, hvis du også har erfaringer med uddannelses-, karrierevejlednings- og sundhedsopgaver.

 

Herudover forventer vi, at du: 

 

 • Har solid ledererfaring, herunder erfaring med at udvikle og understøtte ledere af medarbejdere

 • Har strategisk erfaring dvs. du har formuleret konkrete strategier; omsat dem og indfriet de forventede målsætninger

 • Har dokumenteret erfaring med effektiv driftsledelse

 • Har dokumenteret erfaring med benhård styring af en kompleks og udfordret økonomi

 • Har erfaring med forhandling og digitalisering

 • Har erfaring med og forståelse for at arbejde i et politisk styret system og kan gøre det politisk vedtagne meningsfuldt for andre

 • Har erfaring fra samarbejde med eksterne aktører/leverandører og med frivillige

 • Kan motivere og understøtte den proces, Uddannelse til Alle Unge er midt i, hvor vi bygger broer og skaber helt nye sammenhænge mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, de sociale indsatser, sundhed, ungdomsuddannelserne samt fritids- og forebyggelsesområdet

 

Din personlige profil

 • påtager dig lederskabet for området og sætter den strategiske retning

 • handlekraftig, modig, modstandsdygtig og resultatorienteret

 • nytænkende og idérig

 • kraftfuld, energisk og fleksibel i forhold til at afprøve nye systemer og metoder

 • motiverende, støttende, involverende og anerkendende

 • ærlig, sikker og selvreflekterende

 • helhedsforståelse og stærke samarbejdsevner

 • dygtig kommunikator mundtlig og skriftligt

 • bærer af en stærk driftskultur og ser solid drift som fundament for al udvikling

 

Krav og forventninger til din ledelsesprofil

Det ledelsesmæssige ansvar er med reference til chefen for kerneområdet.

 

Din ledergruppe består af tre erfarne afdelingsledere fra Ungeindsatsen og Transitten samt et par teamledere. Samlet er der godt 100 medarbejdere i Vejledning og indsats til unge.

 

Du har selvstændigt budgetansvar for driften af Vejledning og indsats til unge, dvs. aktivitetsudgifter, løn og andre personalerelaterede udgifter. Budgettet svarer til mere end 70% af det samlede budget for kerneopgaven.

 

Med en lederfunktion som strategisk områdeleder i Holbæk Kommune skal du kunne favne de otte kompetencefelter i kommunens ledelsesgrundlag:

 

 • Udforme strategi

 • Frembringe og dokumentere effekt

 • Målrette opfindsomheden

 • Styre driften

 • Opdyrke partnerskaber

 • Udvikle samarbejdet

 • Samskabe om opgaveløsningen

 • Fremme trivslen

 

Som strategisk områdeleder skal du især kunne udøve disse otte ledelseskompetencer i samspil med egne afdelingsledere, kolleger og chefen for området.

 

Du skal kunne se dit eget område i sammenhæng med andre områder af organisationen og andre kerneområder og fremme det tværgående samarbejde. Du skal også understøtte afdelingslederne i deres ledelse, både af driften og af de processer der sikrer både de unges, medarbejdernes og andre aktørers inddragelse, engagement og ejerskab til kerneopgaven.

 

Som personaleleder skal du lede efter personalepolitikkens seks værdier for den gode leder: tillid, retfærdighed og samarbejde, samt ansvarlighed, faglighed og engagement.

 

Yderligere information

Vil du høre mere om stillingen, så kontakt chef for Uddannelse til Alle Unge, Julie Becher på tlf. 7236 6294 eller strategisk områdeleder Mette Hunsdahl på telefon 7236 6038.

 

Ansøgningsfrist mandag den 20. februar 2017.

 

Ansættelsesudvalget består af chefen for Uddannelse til Alle Unge, strategiske områdeleder for Forebyggelse og Uddannelse til unge, tre afdelingsledere samt en medarbejderrepræsentant.

 

Den 22. februar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted fredag den 24. februar.  Efter første samtalerunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted tirsdag den 28. februar om formiddagen. Mellem 1. og 2. samtalerunde (det vil sige mandag den 27. februar) skal de udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der indhentes referencer fra nuværende ledere og medarbejdere efter aftale.

 

Tiltrædelse den 1. april 2017.

 

Løn efter gældende overenskomst, cirka 700.000 kr./årligt ekskl. pension. Stillingen aflønnes i henhold til principperne i Ny Løn og efter overenskomst med relevant faglig organisation.

 

Holbæk Kommunes personalepolitik 

En stærk medspiller

Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag

Uddannelsesplan 2017

Hovedprocesser i Uddannelse til Alle Unge

 

Om Uddannelse til alle unge

Holbæk Kommune er med et areal på ca. 580 m2 en geografisk stor kommune med en god balance mellem Holbæk by og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 71.000 indbyggere og godt 5.000 medarbejdere. Organisationen har siden januar 2015 haft få, fælles kerneopgaver som omdrejningspunkt en unik måde at organisere en kommunes opgaver og udvikling på. Læs mere om kommunen, vores organisation og vores personalepolitik på www.holbaek.dk/omkommunen

 

Uddannelse til Alle Unge er en af de i alt seks kerneopgaver i Holbæk Kommune. Vores udgangspunkt er at uddannelse giver den unge de bedste muligheder for at leve et liv med livskvalitet og selvforsørgelse. Samtidig er uddannelse en af de vigtigste forudsætninger for fremtidens velfærdssamfund og vækst. Vores organisation skal bidrage til dette mål. De politiske ambitioner for området er høje og vi reducerer bugetterne i de kommende år, så vi skal og vil gå helt nye veje sammen med de unge og mange gode samarbejdspartnere. Vi er knapt 300 ansatte i Uddannelse til Alle Unge og et budget på 229 mio. kr. (2017).

Kontakt

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2
4300
Holbæk
Praktisk information
Oprettet:
02-02-2017
Udløber:
20-02-2017
Kviknummer:
LJA-41662203
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Beregn rejse-/ruteplan
Lignende job
Middelfart Kommune
Middelfart, Fyn
Frist:
29-01-2018
Syddjurs Kommune
Syddjurs, Østjylland
Frist:
04-02-2018